Sáp & Xịt Tạo Kiểu

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
Osis +

Xịt Tạo Kiểu Tóc Osis+ Freeze

370.000 ₫
Osis +

Osis+ Sparkler

370.000 ₫
Osis +

Sáp Vuốt Tóc Osis+ Flexwax

370.000 ₫
Osis +

Sáp Vuốt Tóc Cứng Mess up Giữ Kiểu Lâu

370.000 ₫
Nigelle

Keo Xịt Lafusion Light Fog Tạo Phồng

Xếp hạng:
80%
260.000 ₫
Nigelle

Keo Xịt Giữ Nếp Nigelle Lafusion Silky Fog

Xếp hạng:
100%
260.000 ₫
Nigelle

Keo Xịt Tạo Phồng Nigelle Lafusion Stay Fog

Xếp hạng:
100%
260.000 ₫

8 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần