Chính sách hủy và đổi trả

1. Chính Sách Đổi Trả

1.1. Trường hợp khách hàng được đổi trả

Sản phẩm đã mua tại https://etesaigon-hair-happiness.vn/ có thể được đổi trả trong trường hợp sau:

  • Sản phẩm không giống mô tả trên website
  • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất
  • Sản phẩm bị lỗi do quá trình vận chuyển

Quý khách vui lòng kiểm tra sản phẩm ngay khi nhận hàng và chụp lại hình ảnh để làm bằng chứng xác minh lỗi sản phẩm. 

1.2. Chính sách đổi trả

Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận hàng. Sản phẩm đổi cần đảm bảo những điều kiện sau đây:

  • Sản phẩm chưa qua sử dụng, không bị mở nắp, mất tem đảm bảo. 
  • Sản phẩm mới được chọn để đổi có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi. Trường hợp sản phẩm được chọn có giá trị thấp hơn sản phẩm cần đổi, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền thừa. 
  • Trường hợp sản phẩm cần đổi được đặt trong thời gian diễn gia khuyến mãi, quý khách vui lòng đổi sản phẩm khi chương trình vẫn đang diễn ra để được áp dụng mức giá ưu đãi. Khi kết thúc chương trình khuyến mãi, sản phẩm mua trong thời gian khuyến mãi được áp dụng chính sách như sản phẩm nguyên giá. 

1.3. Cách đổi trả sản phẩm

Để đổi trả sản phẩm đã mua trên trang thương mại điện tử ETE Saigon - Hair Happiness (https://etesaigon-hair-happiness.vn/), quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc email. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ xác minh trường hợp của quý khách có phù hợp để đổi trả hay không và đưa hướng dẫn cụ thể cách đổi trả. 

Thông tin liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng

1.4. Về Chi phí đổi hàng

ETE Saigon - Hair Happiness miễn phí đổi trả cho khách hàng trong trường hợp sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và quá trình vận chuyển. 

2. Chính sách hủy đơn

Để yêu cầu hủy đơn, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Khi gửi email yêu cầu, vui lòng ghi tiêu đề như sau: [Mã đơn hàng] YÊU CẦU HỦY ĐƠN. Ví dụ: [123456] YÊU CẦU HỦY ĐƠN

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận yêu cầu hủy đơn hàng nếu sản phẩm chưa được vận chuyển và vẫn còn trong kho hàng. Trong trường hợp sản phẩm đã trên đường đường vận chuyển, mọi yêu cầu hủy đơn sẽ không được chấp nhận.